Privacyverklaring

W. Wijlaars, tevens handelend onder de naam Bistro Le Soigneur, gevestigd aan de Rue de Beusdael 55, 4851 Plombières, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bistro Le Soigneur
Rue de Beusdael 55
4851 Plombières
België

Telefoon: +31 6 55340958

Bistro Le Soigneur verklaart op grond van een gerechtvaardigd belang de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door de gasten zelf aan ons worden verstrekt: 

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Eventuele allergieën en/of opmerkingen

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:

  • Het registreren van reserveringen in ons eigen reserveringssysteem
  • Het noteren van eventuele allergieën om gezondheidsredenen
  • Het kunnen bellen of mailen van onze gasten naar aanleiding van de door onze gasten geplaatste reservering

Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens

Wij bewaren de bovengenoemde persoonsgegevens gedurende 1 jaar. Bistro Le Soigneur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bistro Le Soigneur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar willem@lesoigneur.be.

Bistro Le Soigneur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cookies

Bistro Le Soigneur maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics-cookies. Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij hebben ervoor gekozen om uw ip-adres te anonimiseren. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld.  Wij maken voor deze website geen gebruik van andere Google-diensten.

Doordat wij gebruik maken van het Tripadvisor widget om u direct naar onze pagina bij Tripadvisor te leiden, is er een cookie van Tripadvisor nodig. Meer informatie hierover vindt u hier: https://tripadvisor.mediaroom.com/NL-privacy-policy

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bistro Le Soigneur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via willem@lesoigneur.be.